Wat?

We starten steeds met een intakegesprek, al dan niet met het kind/de jongere aanwezig. Dit gesprek dient als eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek krijg ik zicht op de hulpvraag en de verwachtingen van de cliënt(en). Aan de hand van deze intake en de eigenheid van de cliënt(en) wordt een traject op maat opgestart. 

Counseling/begeleiding

Na het intakegesprek met de ouders/opvoedingsverantwoordelijke vindt er een kennismakingsgesprek met het kind/de jongere plaats. Dit gesprek is allereerst bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om het ijs te breken.

Hierna start het traject met regelmatige terugkoppeling naar de ouders/opvoedingsverantwoordelijke.

Tarieven:

Psychodiagnostiek

Een intakegesprek voor psychodiagnostiek is steeds zonder het kind/de jongere. Dit om te vermijden dat het verloop/de resultaten hierdoor beïnvloedt worden.

Tarieven:

Groenestraat 16, 8210 Zedelgem
Alle rechten voorbehouden 2023
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.