Aanbod

We starten steeds met een intakegesprek, al dan niet met het kind/de jongere aanwezig. Dit gesprek dient als eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek krijg ik zicht op de hulpvraag en de verwachtingen van de cliënt(en). Aan de hand van deze intake en de eigenheid van de cliënt(en) wordt een traject op maat opgestart. 

Counseling/psychologische begeleiding

Na het intakegesprek met de ouders/opvoedingsverantwoordelijke vindt er een kennismakingsgesprek met het kind/de jongere plaats. Dit gesprek is allereerst bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om het ijs te breken. Hierna start het traject met regelmatige terugkoppeling naar de ouders/opvoedingsverantwoordelijke.

Wie kan bij mij terecht?

Kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en volwassenen 

Klik op onderstaande knoppen om meer te weten te komen over de verschillende soorten begeleiding/coaching.

Psychodiagnostiek


Een intakegesprek voor psychodiagnostiek is steeds zonder het kind/de jongere. Dit om te vermijden dat het verloop/de resultaten hierdoor beïnvloedt worden.

Na een screeningsonderzoek/testafname wordt steeds een evaluatiesessie ingepland (bespreking diagnostisch onderzoek) waarin de resultaten van het onderzoek worden overlopen en waarin uw vragen beantwoord kunnen worden.

Wie kan bij mij terecht?

Kinderen, jongeren en volwassenen

U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heb over de intellectuele capaciteiten en/of wanneer u een IQ-test nodig hebt voor de terugbetaling van logopedie. Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling van logopedie moet een IQ-score hoger dan 85 aangetoond kunnen worden.

Ook wanneer er een vermoeden is van ADHD en/of ASS kunt u bij mij terecht voor een screeningsonderzoek. Aan een uitgebreid onderzoek bij een gespecialiseerd multidisciplinair team hangt vaak een duur prijskaartje en lange wachttijden.
Na mijn screeningsonderzoek ontvangt u een verslag waarmee een psychiater verder kan om al dan niet de diagnose te stellen.

PsyLuna BV
Ondernemingsnummer: 1002.640.302
Alle rechten voorbehouden 2023
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website.